15 July 2015 Wednesday

Lagere tandartsrekening per 1 juli

Voor de tweede keer dit jaar zijn de tandartstarieven verlaagd. Orthodontie wordt ook voordeliger. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze tarievenverlagingen doorgevoerd naar aanleiding van onderzoek. De Nederlanders die geen aanvullende tandartsverzekering hebben afgesloten, hebben het meeste baat bij de verlagingen.

Door de gewenste liberalisering van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren de tarieven vanaf 2012 flink gestegen. Sinds dat besluit is teruggedraaid, bepaalt de NZa de tarieven. Vanaf 1 juli zijn de kosten voor een implantaat gedaald met negentien procent. Het vullen van gaatjes is vijf procent goedkoper geworden. De orthodontie is minder hard gedaald, namelijk met 1,45 procent.

Orthodontisten

Orthodontisten waren al eerder verplicht de tarieven voor behandelingen te verlagen. Toch verdienden zij evenveel, omdat zij sinds de tariefsverlagingen meer gecompliceerde en duurdere behandelingen adviseerden aan de consumenten. Ook de beroepsgroep was zelfs licht gestegen met één procent.