Blog

15 July 2015 Wednesday

Lagere tandartsrekening per 1 juli

Voor de tweede keer dit jaar zijn de tandartstarieven verlaagd. Orthodontie wordt ook voordeliger. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze tarievenverlagingen doorgevoerd naar aanleiding van onderzoek. De Nederlanders die geen aanvullende tandartsverzekering hebben afgesloten, hebben het meeste baat bij de verlagingen.